Alaska Journal of Anthropology: Særnummer om 5. Thule Ekspeditions 100-års jubilæum

Alaska Journal of Anthropology, Volume 19, no. 1&2 2021 er et engelsksproget særnummer med titlen: “From Greenland to the Pacific: Centennial of the Fifth Thule Expedition, 1921-1924.

Artiklerne af Bent Nielsen, Knud Michelsen, Birgitte Sonne og Daria M. Schwalbe er omskrivninger af de foredrag de hver især holdt på en konference i Nome i 2019. Denne konference var det første arrangement i anledning af 100-års jubilæet for 5. Thule Ekspedition.

Udover de nævnte fire forfattere findes der yderligere bidrag fra danske og grønlandske forskere i særnummeret.

Indholdsfortegnelse:

Find oplysninger om bestilling af tidsskriftet:

Tidsskriftets særnummer udgives i 2021. 

Se vores øvrige aktiviteter