Udstilling: Kulturmøder i Arktis – Inuit og 5. Thule Ekspedition

Udstillingen Kulturmøder i Arktis – Inuit og 5. Thule Ekspedition giver et indblik i den verden, som 5. Thule ekspedition rejste igennem, og de mennesker, den mødte. Den trækker tråde frem til det aktuelle fokus på revitalisering af traditioner og kulturarv, afkolonisering og ikke mindst vigtigheden af inuits evner og teknikker til at overleve i Arktis. Fokus er på organiseringen af ekspeditionen og selve praktikken ved at rejse i de arktiske egne over så lang en periode. Om hvordan inuits fint udviklede overlevelsesteknikker gjorde den lange slæderejse mulig: Hvordan fandt man vej? Hvordan kommunikerede man over så lange afstande? Og hvordan lykkedes det ekspeditionen at sende 20.000 genstande til Nationalmuseet i København?

Udstillingen præsenterer originale tegninger, kort, fotos, genstande, dagbøger mm.

 

Tid og sted

16. juni -31. december 2023
Arktisk Institut, Strandgade 102, 1401 København K
ma-to 9-16, fre 9-15 (ring på)

 

Udstillingen er venligt støttet af:
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond samt Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

Se vores øvrige aktiviteter