Danes - magasinet for globale danskere

’Danes’ er et magasin for danskere bosiddende overalt i verden (www.danes.dk). Magasinet bringer i nr. 1, 2001 en artikel skrevet af Kenn Harper om 5. Thule Ekspedition, hvor der samtidig gives en præsentation af 100-års jubilæumsudstillingen.

Se vores øvrige aktiviteter